Vzdělávací program
Loterie života

Petice

Nobelova cena míru pro Sira Nicholase Wintona.

Po jedné z mnoha prezentací filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ jsem odpovídal na zvědavé dotazy dětských diváků ZŠ v Kunžaku. Kunžak je městečko u Jindřichova Hradce a v malém sálku místního kina, kde se tísnilo několik desítek školáků, se rozproudila velmi živá diskuse o filmu, panu Wintonovi a otázky nebraly konce.

V tom zvedl ruku asi dvanáctiletý kluk: „Je pan Winton nositelem Nobelovy ceny míru?“ a ostře se na mne kouknul. „Pokud vím, tak nikdy nebyl nominován, takže určitě není“, odpověděl jsem. Chlapec se na mne udiveně a skoro vyčítavě podíval: „A jak to, že není ?!? … Proč? Nedalo by se s tím něco dělat? Třeba napsat švédskému králi, ať mu to, proboha, dají!“ Snažil jsem se mu vysvětlit, že to skutečně není moje vina a že by to byl zřejmě velmi složitý proces. Z jeho pohledu jsem však cítil absolutní nepochopení a údiv. Po představení jsem o tom všem přemýšlel a napadlo mne, že by to mohlo jít tzv. „zespodu“ a rozhodl se sestavit petiční list, který by mohl celé této záležitosti pomoci. S panem režisérem Mináčem jsme dali této petici dnešní podobu a od té doby nevynechám při následné besedě zmínku o iniciativě, která vznikla díky představení pro školáky v Kunžaku.

Žáci ZŠ a studenti SŠ z celé ČR mi od té doby posílají petice zaplněné jejich podpisy. Nejsou vyjímky, že petici podepíše i ten kdo film neviděl, protože jeho kamarádi mu příběh pana Wintona odvypráví sami. Dokonce někteří nadšenci shánějí podpisy i mezi lidmi ve svém okolí a seznamují je z činem pana Wintona. Reakce na petici je pozoruhodná a první měsíc této iniciativy přinesl přes 5000 tisíc podpisů. Pokud se budete chtít připojit i vy, kteří právě čtete tyto stránky, můžete si vytisknout petičních arch a pomoci nám.

Rádi bychom předali výsledky aktivity českých žáků a studentů panu Wintonovi osobně při jeho návštěvě Prahy na podzim tohoto roku za přítomnosti pražských návštěvníků našeho programu a doufám, že i za přítomnosti britského, švédského a norského velvyslance, které chceme rovněž pozvat. Osobně věřím, že se tato dobrá věc podaří, protože se téměř denně setkávám s krásnou odezvou a úctou k životu a činu pana Nicholase Wintona, kterou cítím nejen v pohledech ale i v ohlasech našich diváků.

Jsem rád, že se mohu s touto generací mladých lidí často setkávat a diskutovat s nimi. Jejich názory nejsou v žádném případě špatné a slepé. Jsou chytřejší a dravější než jsme byli my v jejich letech, a já jim fandím.

Zdeněk Tulis
Dramaturg a vedoucí vzdělávacího projektu “Loterie života”

|Nahoru

Copyright © 2006, Wintonfilm, všecha práva vyhrazena.