Prosíme, přečtěte si tento dopis, který není určen pouze ředitelům ZŠ a SŠ.

                              

Vážená paní ředitelko – pane řediteli !

Již pátým rokem se snažíme v rámci vzdělávacího projektu „Loterie života“ seznámit
žáky a studenty České republiky s činem Nicholase Wintona. Program, který nabízíme je
založen na velmi úspěšném filmu „Síla lidskosti“ režiséra Matěje Mináče a na přímém
kontaktu s diváky formou besedy. Téměř denně se setkáváme s krásnými ohlasy
nejrůznějších věkových skupin a jsme opravdu rádi, že i díky Vám jsme mohli zprostředkovat
setkání Nicholase Wintona s dnešní mladou generací alespoň formou filmového programu.

Vaše škola patří mezi téměř 600 dalších, které se našeho programu zúčastnily a my Vám
chceme poděkovat za pomoc při organizaci těchto akcí.

Siru Nicholasi Wintonovi bude dne 19.května 2009 neuvěřitelných 100 let.
Zatím se těší velmi dobrému zdraví, o čemž svědčí i několik osobních návštěv naší republiky,
které jsme v posledních letech zorganizovali, kdy se setkával právě s těmi nejmladšími
návštěvníky našich programů. Žádné velké oslavy za jeho účasti v ČR se nechystají, protože
Nicholas Winton má plánovanou cestu do Prahy až koncem tohoto roku při příležitosti
premiéry II.dílu filmu „Síla lidskosti“.

Rádi bychom však toto krásné jubileum připomněli všem, kteří vědí o činu Nicholase Wintona,
a proto Vás chceme poprosit o malou spolupráci s Vaší školou.

Navrhujeme 3 malé aktivity, které můžete snadno uskutečnit :

1. Dne 19.května 2009 v dopoledních hodinách na chvíli přerušit vyučování a
připomenout našim žákům a studentům čin tohoto člověka buď ve školním rozhlase,
oběžníkem nebo jinou formou v délce trvání 100 vteřin.

2. Využít školní nástěnky a připomenout obsáhleji život Nicholase Wintona. Můžete použít
jakékoliv materiály z našich webových stránek včetně fotogalerie. ( www.wintonfilm.com )

3. Uskutečnit v průběhu května nebo června běh na 100 m na jakékoliv přírodní ploše
mimo sprintérské dráhy. Doporučujeme rozdělit účastníky běhu na chlapce a dívky
a věkové kategorie podle jednotlivých ročníků, kterým je určen náš program :

5.- 9.ročníky ZŠ a 1.- 4.ročníky SŠ. Závodit může i několik škol najednou.

Pokud nám do konce školního roku zašlete na naši adresu:
1. zvukový záznam školní rozhlasové relace, její scénář nebo text oběžníku,
2. fotografii nástěnky a
3. výsledkovou listinu všech kategorií v běhu na 100 metrů,
dostane Vaše škola zdarma DVD s filmem „Síla lidskosti“ a knihu Mateje Mináče.
Adresy jsou uvedeny na našich web. stránkách – kontakty.

Nejlepší rozhlasové nahrávky budou odvysílány v pořadech Českého rozhlasu.

Jednotlivé školy, které pošlou všechny tyto náležitosti, postoupí do losování, které
proběhne dne 29.června 2009 od 19.10 v živém vysílání Českého rozhlasu 2 v pořadu
„Domino“ a 10 vylosovaných škol se bude moci zúčastnit slavnostní premiéry II.dílu filmu
„Síla lidskosti“. Každá vylosovaná škola obdrží zdarma 45ks vstupenek.

Možná se nám podaří vytvořit hezkou tradici a v dalším roce budou závody v běhu na 101 m.

Nechceme Vám zbytečně přidělávat práci, ale myslíme si, že toto jubileum rád oslaví
touto formou každý, kdo se seznámil se jménem Nicholase Wintona.
Budeme opravdu rádi, když se připojíte a seznámíte nás s výsledky.

Upřímně Vás zdravíme a přejeme vše dobré.

Matěj Mináč a Zdeněk Tulis

zdenek.tulis@seznam.cz

www.wintonfilm.com

PS – Podíváte-li se na naše stránky, pak zjistíte, že stále chodí podpisy k petici na udělení
Nobelovy ceny míru. V současné době je shromážděno přes 70.000 podpisů a my stále
doufáme, že ke 100.narozeninám Nicholase Wintona by mohla tato nominace projít a snad…

Napište, prosím, našim vrcholným politikům, ať podpoří naše společné úsilí.
Ještě chvíli budeme v čele Evropy, tak zkusme nepropást tuto příležitost.
Moc Vám předem děkujeme !!!